Forum » Javascript » tinymce raar probleem

 1. Fifa06

  Ik heb dus een formulier met een <textarea> waar tinymce in moet verschijnen zeg maar.
  Dit is de code die ik gebruik:

  Code
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  
  <?php
  echo \"
      <script type=\'text/javascript\'>
          $(\'title\').append(\' - Beantwoorden\');
      </script>
  <div id=\'reply\'>
      <form action=\'\' method=\'post\'>
          <table>
              <tr>
                  <td id=\'firstcol\'>Van</td>
                  <td id=\'secondcol\'>\".database::settings(\"siteName\").\" (\".database::settings(\"siteMail\").\")</td>
              </tr>
              <tr>
                  <td>Aan</td>
                  <td>\".ucfirst(
  $row[\'name\']).\" (\".$row[\'from\'].\")</td>
              </tr>
              <tr>
                  <td>Onderwerp</td>
                  <td>
                      <input type=\'text\' name=\'subject\' value=\'\".
  $subject.\"\' />
                      &nbsp;
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td valign=\'top\'>Bericht</td>
                  <td>
                      <textarea class=\'tinymce\'></textarea>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td colspan=\'2\' align=\'right\'>
                      <input type=\'hidden\' name=\'check\' value=\'1\' />
                      <input type=\'submit\' value=\'Bericht versturen\' />
                  </td>
              </tr>
          </table>
      </form>
  </div>\";
  ?>


  Hiermee verschijnt tinymce wel, probleem is echter dat deze veel te breed wordt:


  Ik had eerst geprobeerd de code te kopieƫren uit een pagina waar het vrijwel exact hetzelfde is, dit werkte dus ook op deze manier.
  Vervolgens heb ik het zelf handmatig uitgetypt, met hetzelfde resultaat.

  Ik ben erachter gekomen dat op dit moment de <form> tag het probleem is, zodra ik die weghaal doet ie het naar behoren.
  Dit is natuurlijk niet de bedoeling, die <form> tag moet daar gewoon kunnen staan (dit kan immers ook op andere pagina\'s).

  De uiteindelijke broncode ziet er zo uit:
  Code
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198
  199
  200
  201
  202
  203
  204
  205
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  219
  220
  221
  222
  223
  224
  225
  226
  227
  228
  229
  230
  231
  232
  233
  234
  235
  236
  237
  238
  239
  240
  241
  242
  243
  244
  245
  246
  247
  248
  249
  250
  251
  252
  253
  254
  255
  256
  257
  258
  259
  260
  261
  262
  263
  264
  265
  266
  267
  268
  269
  270
  271
  272
  273
  274
  275
  276
  277
  278
  279
  280
  281
  282
  283
  284
  285
  286
  287
  288
  289
  290
  291
  292
  293
  294
  295
  296
  297
  298
  299
  300
  301
  302
  303
  304
  305
  306
  307
  308
  309
  310
  311
  312
  313
  314
  315
  316
  317
  318
  319
  320
  321
  322
  323
  324
  325
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC \'-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\' \'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\'>
  <html xmlns=\'http://www.w3.org/1999/xhtml\' xml:lang=\'en\' lang=\'en\'>
  <head>
      <meta http-equiv=\'Content-Type\' content=\'text/html; charset=utf-8\' />
      <meta name=\'robots\' content=\'index, follow\' />
      <meta name=\'keywords\' content=\'dispuut, pi, taart, taarten, bakken, bakmiddelen, recepten, biton, utrecht, b.i.t.o.n., maken, creaties, creatief, leden\' />
      <meta name=\'title\' content=\'Chris Jasperse\' />
      <meta name=\'author\' content=\'H.C. Jasperse\' />
      <meta name=\'description\' content=\'Dit is de website van de taartendispuut van studentenvereniging B.I.T.O.N.\' />
      <title>Dispuut Pi</title>

      <link rel=\'shortcut icon\'       href=\'http://pi.c-vizion.nl/images/template/favicon.png\' type=\'image/x-icon\' />
      <link   type=\'text/css\'         href=\'http://pi.c-vizion.nl/css/template.css\' rel=\'stylesheet\' />
      <link   type=\'text/css\'         href=\'http://pi.c-vizion.nl/css/lightbox.css\' rel=\'stylesheet\' />
      <link   type=\'text/css\'         href=\'http://pi.c-vizion.nl/css/mailManagement.css\' rel=\'stylesheet\' />
      <script type=\'text/javascript\' language=\'javascript\' src=\'http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js\'></script>
      <script type=\'text/javascript\' language=\'javascript\' src=\'http://pi.c-vizion.nl/include/jquery.autocomplete.min.js\'></script>
      <script type=\'text/javascript\' language=\'javascript\' src=\'http://pi.c-vizion.nl/include/jquery.table.addrow.js\'></script>

      <script type=\'text/javascript\' language=\'javascript\' src=\'http://pi.c-vizion.nl/include/tiny_mce/jquery.tinymce.js\'></script>
      <script type=\'text/javascript\' language=\'javascript\' src=\'http://pi.c-vizion.nl/include/jquery.lightbox-0.5.min.js\'></script>
      <script type=\'text/javascript\' language=\'javascript\' src=\'http://pi.c-vizion.nl/include/functions.php\'></script>
      <script type=\'text/javascript\' language=\'javascript\'>
  $().ready(function(){
              // TinyMCE
              $(\'textarea.tinymce\').tinymce({
                  // Location of TinyMCE script
                  script_url : \'http://pi.c-vizion.nl/include/tiny_mce/tiny_mce.js\',

                  // General options
                  theme : \'advanced\',
                  plugins : \'pagebreak,style,layer,advlink,inlinepopups,contextmenu,paste,directionality,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,advlist\',
      
                  // Theme options
                  theme_advanced_buttons1 : \'bold,italic,underline,strikethrough,|,fontsizeselect,|,removeformat,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,cleanup\',
                  theme_advanced_buttons2 : \'\',
                  theme_advanced_toolbar_location : \'top\',
                  theme_advanced_toolbar_align : \'left\',
                  theme_advanced_statusbar_location : \'none\',
                  theme_advanced_resizing : false,
                  width : \'570\'
              });
              
              // Gives columns the same height
              var colheight = 0;
              $(\'.item\').each(function(){
                  if($(this).height()>colheight){
                      colheight=$(this).height();
                  }
              }).css({height:colheight});
              
              // Temporary value for searchfield
              $(\'input#search\').ready(function(){
                  if($(\'input#search\').val() == \'\'){
                      $(\'input#search\').val(\'Typ uw zoekterm...\');
                      $(\'input#search\').css(\'color\', \'#534937\');
                  }
                  $(\'input#search\').click(function(){
                      $(this).val(\'\');
                      $(this).css(\'color\', \'#000000\');
                  });
                  $(\'input#search\').blur(function(){
                      if(this.value == \'\'){
                          $(this).val(\'Typ uw zoekterm...\');
                          $(this).css(\'color\', \'#534937\');
                      }
                  });
              })
              
              // Lightbox
              $(function(){
                  $(\'a.gallery\').lightBox();
              });// Delete Mail
  $(\".delete\").click(function(){
      message = \'Weet u zeker dat u deze mail wilt verwijderen?\';
      if(confirm(message)){
          delid = $(this).attr(\"name\");
          $.ajax({
              type: \"POST\",
              data: \"delid=\" + delid,
              url: \"/pages/mailManagement/ajax.deleteMail.php\",
              success: function(msg){
                  data = JSON.parse(msg);
                  alert(data.msg);
                  if(data.location != \'\'){
                      window.location = data.location;
                  }
              }
          });
      }
  });
          });
      </script> 
  </head>
  <body>
      <div class=\'PageBackgroundSimpleGradient\'></div>
      <div class=\'PageBackgroundGlare\'>

          <div class=\'PageBackgroundGlareImage\'></div>
      </div>
      <div id=\'container\'>
          <div id=\'logo\'>
              <a href=\'http://pi.c-vizion.nl/\'>
                  <img src=\'http://pi.c-vizion.nl/images/template/logo.png\' alt=\'logo\' />
              </a>
          </div>
          <div id=\'content\'>

              <div id=\'headerImg\'>
                  <img src=\'http://pi.c-vizion.nl/images/template/headerIMG.png\' alt=\'image\' />
              </div>
              <div id=\'text\'>
      <script type=\'text/javascript\'>
          $(\'title\').append(\' - E-mail beheer\');
      </script>
      <div id=\'mailManagement\'>
          <h1>E-mail beheer</h1>
          <ul id=\'submenu\'>

              <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/mail-management\'>Inbox <b>(4)</b></a></li>
          </ul>
          <div class=\'clear\'></div>
      <script type=\'text/javascript\'>
          $(\'title\').append(\' - Beantwoorden\');
      </script>
  <div id=\'reply\'>
      <form action=\'\' method=\'post\'>
          <table>
              <tr>

                  <td id=\'firstcol\'>Van</td>
                  <td id=\'secondcol\'>Dispuut Pi (test@mail.nl)</td>
              </tr>
              <tr>
                  <td>Aan</td>
                  <td>Blaat (no@spam.org)</td>
              </tr>

              <tr>
                  <td>Onderwerp</td>
                  <td>
                      <input type=\'text\' name=\'subject\' value=\'RE: test\' />
                      &nbsp;
                  </td>
              </tr>
              <tr>

                  <td valign=\'top\'>Bericht</td>
                  <td>
                      <textarea class=\'tinymce\'></textarea>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td colspan=\'2\' align=\'right\'>
                      <input type=\'hidden\' name=\'check\' value=\'1\' />

                      <input type=\'submit\' value=\'Bericht versturen\' />
                  </td>
              </tr>
          </table>
      </form>
  </div></div>
              </div>
          </div>
          <div id=\'sidebar\'>

          <div class=\'Block\'>
               <div class=\"Block-tl\"></div>
                          <div class=\"Block-tr\"></div>
                          <div class=\"Block-bl\"></div>
                          <div class=\"Block-br\"></div>
                          <div class=\"Block-tc\"></div>
                          <div class=\"Block-bc\"></div>
                          <div class=\"Block-cl\"></div>
                          <div class=\"Block-cr\"></div>

                          <div class=\"Block-cc\"></div>
              <div class=\'Block-body\'>
                  <div class=\'BlockHeader\'>
                      <div class=\'l\'></div>
                      <div class=\'r\'></div>
                      <div class=\'header-tag-icon\'>
                          <div class=\'t\'>Menu</div>
                      </div>

                  </div>
                  <div class=\'BlockContent\'>
                      <div class=\'BlockContent-body\'>
                          <div class=\'item-list\'>
                              <ul>
                                  <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/\'>Home</a></li>
                                  <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/news\'>Nieuws</a></li>
                                      <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/recipes\'>Recepten</a></li>

                                      <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/materials\'>Materialen</a></li>
                                  <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/news/view/8\'>Over Pi</a></li>
                                  <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/news/view/9\'>Het bestuur</a></li>
                                  <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/links\'>Links</a></li>
                                  <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/contact\'>Contact</a></li>
                              </ul>

                          </div>
                      </div>
                  </div>
              </div>
          </div>
          <div class=\'Block\'>
               <div class=\"Block-tl\"></div>
                          <div class=\"Block-tr\"></div>
                          <div class=\"Block-bl\"></div>

                          <div class=\"Block-br\"></div>
                          <div class=\"Block-tc\"></div>
                          <div class=\"Block-bc\"></div>
                          <div class=\"Block-cl\"></div>
                          <div class=\"Block-cr\"></div>
                          <div class=\"Block-cc\"></div>
              <div class=\'Block-body\'>
                  <div class=\'BlockHeader\'>
                      <div class=\'l\'></div>

                      <div class=\'r\'></div>
                      <div class=\'header-tag-icon\'>
                          <div class=\'t\'>Zoeken</div>
                      </div>
                  </div>
                  <div class=\'BlockContent\'>
                      <div class=\'BlockContent-body\'>
                          <form action=\'\' method=\'post\'>

                              <input type=\'text\'  name=\'globalSearch\' value=\'\' id=\'search\' />
                              <input type=\'image\' src=\'http://pi.c-vizion.nl/images/icons/search.png\' title=\'Zoeken\' alt=\'Zoeken\' />
                          </form>
                      </div>
                  </div>
              </div>
          </div>
          <div class=\'Block\'>
                   <div class=\"Block-tl\"></div>

                          <div class=\"Block-tr\"></div>
                          <div class=\"Block-bl\"></div>
                          <div class=\"Block-br\"></div>
                          <div class=\"Block-tc\"></div>
                          <div class=\"Block-bc\"></div>
                          <div class=\"Block-cl\"></div>
                          <div class=\"Block-cr\"></div>
                          <div class=\"Block-cc\"></div>
                  <div class=\'Block-body\'>

                      <div class=\'BlockHeader\'>
                          <div class=\'l\'></div>
                          <div class=\'r\'></div>
                          <div class=\'header-tag-icon\'>
                              <div class=\'t\'>Welkom Nigel</div>
                          </div>
                      </div>
                      <div class=\'BlockContent\'>

                          <div class=\'BlockContent-body\'>
                               <div class=\'item-list\'>
                          <ul>
                              <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/profile\'>Mijn gegevens</a></li>
                              <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/profile-edit\'>Mijn gegevens wijzigen</a></li>
                              <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/myrecipes\'>Mijn recepten</a></li>
                              <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/mymaterials\'>Mijn materialen</a></li>

                              <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/logout\'>Uitloggen</a></li>
                          </ul>
                      </div>
                          </div>
                      </div>
                  </div>
              </div>
                  <div class=\'Block\'>

                       <div class=\"Block-tl\"></div>
                          <div class=\"Block-tr\"></div>
                          <div class=\"Block-bl\"></div>
                          <div class=\"Block-br\"></div>
                          <div class=\"Block-tc\"></div>
                          <div class=\"Block-bc\"></div>
                          <div class=\"Block-cl\"></div>
                          <div class=\"Block-cr\"></div>
                          <div class=\"Block-cc\"></div>

                      <div class=\'Block-body\'>
                          <div class=\'BlockHeader\'>
                              <div class=\'l\'></div>
                              <div class=\'r\'></div>
                              <div class=\'header-tag-icon\'>
                                  <div class=\'t\'>Administrator</div>
                              </div>
                          </div>

                          <div class=\'BlockContent\'>
                              <div class=\'BlockContent-body\'>
                                  <div class=\'item-list\'>
                                      <ul>
                                          <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/article-management\'>Artikelbeheer</a></li>
                                          <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/user-management\'>Gebruikershebeer</a></li>
                                          <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/recipe-management\'>Receptenbeheer</a></li>

                                          <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/material-management\'>Materialenbeheer</a></li>
                                          <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/ingredient-management\'>Ingredi&euml;ntenbeheer</a></li>
                                          <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/unit-management\'>Eenhedenbeheer</a></li>
                                          <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/link-management\'>Linkbeheer</a></li>
                                          <li><a href=\'http://pi.c-vizion.nl/mail-management\'>Inbox <b>(4)</b></a></li>

                                      </ul>
                                  </div>
                              </div>
                          </div>
                      </div>
                  </div>
          </div>
          <div class=\'clear\'></div>
          <div id=\'footer\'>

              <hr />
              &copy; Dispuut pi (&pi;) | Alle rechten voorbehouden | 2010 - 2011
          </div>
      </div>
  </body>
  </html>  Ik zal vast iets heel simpels over het hoofd zien op dit moment, maar ik kom er niet achter wat er nu fout aan is.
  Heeft iemand hiervoor de oplossing?

  Groeten,
  Chris

  Bewerkt door Fifa06 op vr 28-01-2011 om 16:43
  vr 28-01-2011 om 16:40
Reacties (2)

Reageren
 1. Roboo

  Code
  1
  
  <textarea class=\'tinymce\' style=\'width:500px;\'></textarea>  Probeer dat eens


  3 Maanden lang gratis webhosting uitproberen?

  Vusam Webhosting
  vr 28-01-2011 om 18:03
 2. Fifa06

  Quote: roboo

  [..]

  Probeer dat eens


  Helaas... ook niet

  vr 28-01-2011 om 21:14
Reageren